OZVANIČENA SARADNJA IZMEĐU CEPSA I “FIRING” D.O.O. VISOKO

Direktor Visoke škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka je potpisao sporazum o saradnji u oblasti visokog obrazovanja sa firmom “FIRING” d.o.o. Visoko. Riječ je o respektabilnoj firmi iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu, koja se bavi projektovanjem zaštite od požara, praćenjem izgradnje i nadzora na više objekata sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara i zaštite na radu, uz isporuku i montažu sistema automatskog gašenja požara u saradnji sa SIEMENS, TYCO, i dr. Također, bavi se prodajom vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila gdje je jedan od lidera u isporuci vatrogasnih vozila u BiH u saradnji sa proizvođačima MG Rijeka i FLAMMIFER doo. Početkom 2016. godine postaje ekskluzivni zastupnik renomirane svjetske firme ROSENBAUER iz Austrije. Iste godine firma postaje zastupnik njemačke kompanije Weber Hydraulik koja je bavi proizvodnjom hidraulične opreme za spašavanje.

Saradnja će obuhvatit razmjenu podataka koji mogu poslužiti u svrhu istraživanja, stručne literature, organizacije okruglih stolova, konferencija, seminara, angažiranje stručnjaka iz prakse, te realizaciju studijskih posjeta od značaja za obrazovnu instituciju.