Reference

– Benzinske pumpe :
– Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo
– Hifa – Petrol d.o.o. Sarajevo
– HIFA OIL d.o.o
– Hamsel d.o.o. Visoko
– Dokso d.o.o. Visoko
– Suša – Commerce d.o.o. Visoko
– Centrotrans – Interna benziska pumpa Visoko

– Pilane:
– Secom d.o.o. Visoko
– Bosnian Beech Board d.o.o. Visoko
– Xylon Corporation d.o.o. Podlugovi
– Zvijezda D.D. Vareš

– Banke:
– SPARKASSE BANK  D.D., fm 200
– Bosna Bank International (BBI) D.D.
– VAKUFSKA BANKA  D.D.
– SBERBANK D.D., novec 1230

– Ostali:
– Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo
– JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
– Telemach d.o.o. Sarajevo
– Televizija N1
– Vispak d.d. Visoko
– Bosmal City Center Sarajevo
– Kent Elit Trade  d.o.o. Sarajevo
– Vitex D.D. Visoko
– Prevent d.o.o. Sarajevo
– BH Telecom d.d. Sarajevo
– JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
– IGM d.o.o. Visoko
– Ugarak-produkt d.o.o. Visoko
– Asfaltgradnja d.o.o. Visoko
– Asfaltplant d.o.o. Visoko
– Brovis d.d. Visoko
– Hotel Visoko
– JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko
– Badel 1862 d.d. Sarajevo
– Hotel Europe Sarajevo, sprinkler
– Avaz Twist Tower, sprinkler
– Hotel Bristol , sprinkler
– Importanne Centar, sprinkler, fm 200

– Međunarodne organizacije:
– Ambasada Republike Turske
– Ambasada Republike Poljske
– UN
– EUFOR
– CRS
– OHR
– UNDP

– Vatrogasne jedinice :
– Profesionalna vatrogasna brigade Sarajevo
– Profesionalna vatrogasna brigade Tuzla
– Profesionalna vatrogasna jedinica Jablanica
– Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica
– Profesionalna vatrogasna jedinica Bihać
– Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik
– Profesionalna vatrogasna jedinica Brčko
– Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj

– Vatrogasna jedinica Zvornik
– Vatrogasna jedinica Visoko
– Vatrogasna jedinica Travnik
– Vatrogasna jedinica Mostar
– Vatrogasna jedinica Bihać
– Vatrogasna jedinica Bugojno
– Vatrogasna jedinica Konjic

– Dobrovoljna vatrogasna društva:
– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Tešanj
– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Jelah”
– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Olovo”
– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Visoko”
– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Kakanj”

– Državni organi i institucije
– Ministarstvo odbrane BiH
– Ministarstvo finasija BiH
– Federacija BiH – Služba zajedničkih poslova
– Federalna uprava Civilne zaštite
– Kantonalne uprave Civilne zaštite Sarajevskog, Zeničko – dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-  sanskog i Neretvanskog kantona, Brčko Distrikt.
– Općina Novi Grad Sarajevo