Firing d.o.o. Visoko zapošljava: Otvoren oglas za dvije pozicije

Pozicija 1.

 • Diplomirani inženjer mašinstva
 • Visoka stručna sprema –VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema strudiranja odnosno 240 ECTS bodova)
 • Stečeno radno iskustvo u struci , u trajanju od najmanje tri godine.
 • Položen stručni ispit
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika (pisanj, čitanje, korespodencija)
 • Poznavanje rada na računaru(AutoCad.Word, Excel)

Pozicija 2.

 • Diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer medicinsko –laboratorijske dijagnostike ili bachelor biologije (smjer : biohemija I fiziologija, mikrobiologija , nastavnički ,…)
 • Visoka stručna sprema –VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema strudiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova)
 • Stečeno radon iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine.
 • Poznavanje engleskog jezika (pisanj, čitanje, korespodencija)
 • Poznavanje rada na računaru (Word, Excel)

Prijave uz CV i traženu dokumentaciju dostaviti na e mail: info@firing.ba
Oglas ostaje otvoren do 10.06.2021.godine.