Servis

  • Servisiranje, punjenje i održavanje svih tipova aparata za gašenje požara
  • Servisiranje i održavanje hidrantske opreme i ostale zaštitne opreme
  • Servisiranje hidraulične opreme za spašavanje
  • Instaliranje svih tipova automatskih sistema za gašenje požara
  • Instaliranje automatskih sistema za dojavu požara i sistema za detekciju eksplozivnih gasova
  • Servisiranje i održavanje svih tipova automatskih sistema za dojavu i gašenje požara
  • Ispitivanje sudova pod pritiskom
  • Ispitivanje ventila sigurnosti