Prodaja

 • prodaja vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme – ROSENBAUER
 • prodaja i servis hidraulične opreme za spašavanje – Weber Hydraulik GmbH
 • prodaja opreme za detekciju i dojavu požara – SIEMENS
 • prodaja vatrogasnih aparata
 • prodaja hidrantske opreme
 • prodaja opreme i komponenti za stabilne uređaje za gašenje – SIEMENS
 • prodaja opreme i uređaja za detekciju eksplozivnih gasova i ostalih sigurnosnih sistema
 • prodaja automatskih protupožarnih rolo zavjesa i pripadajuće opreme STOBICH
 • prodaja opreme za zaštitu na radu
 • prodaja protupožarnih vrata
 • prodaja sistema za automatsko gašenje požara – SIEMENS