Obrazovanje – Educiranje

  • Obrazovanje zaposlenika iz oblasti zaštite od požara
  • Obrazovanje zaposlenika iz oblasti zaštite na radu
  • Obuka i praktična instruktaža u upotrebi i korištenju aparata za početno gašenje požara
  • Obrazovanje zaposlenika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu
  • Stručno usavršavanje za obavljanje poslova i radnih zadataka projektovanja, montaže, rukovanja i održavanja sistema aktivne zaštite
  • Osposobljavanje za rukovanje i upravljanje specifičnim transportnim sredstvima (viljuškar,dizalice i sl.)
  • Stručno osposobljavanje lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija u skladu sa Evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR)