Nadzor i kontrola

 • Nadzor na izvođenju svih poslova iz oblasti Zaštite od požara i Zaštite na radu
 • Izrada stručne Ocjene o primjenim mjerama zaštite od požara i zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji
 • i objektima
 • Izdavanje Potvrda o primjeni mjerama zaštite od požara i eksplozija u projektnoj dokumentaciji i na
 • objektima
 • Izdavanje Potvrda o primjenim mjerama zaštite na radu
 • Izdavanje Potvrda o provjeri stručnog znanja za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu
 • Periodićni pregledi oruđa i uređaja (sredstava rada) sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite na radu sa
 • izdavanjem Protokola-Potvrda
 • Periodićni i kontrolni pregledi sa izdavanjem Protokola-Potvrda o ispravnosti i funkcionalnosti sistema
 • aktivne zaštite (sistema za gašenje požara, vatrodojavnih sistema)
 • Periodićni i kontrolni pregledi sa izdavanjem Protokola-Potvrda o ispravnosti i funkcionalnosti elektro i
 • gromobranskih instalacija za sve postojeće i novoizgradene objekte
 • Vođenja poslova iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara za druge kompanije u skladu sa pozitivnim
 • Zakonskim propisima