About us

Firma “FIRING” d.o.o. Visoko osnovana je 1993. godine sa sjedištem u Visokom, Čajengradska bb.

Početkom svog rada društvo se počelo baviti izradom planova zaštite od požara, pravilnika, elaborata o zonama opasnosti, projektovanjem objekata specifičnih sa aspekta zaštite od požara, pregledom i ispitivanjem elektro instalacija te pregledom i servisiranjem opreme za gašenje požara.

1996. godine društvo intenzivnije započinje svoj rad  u novim uslovima i novim personalnim pojačanjem, novom opremom i sredstvima rada.

Tokom rada firma dobiva sva potrebna ovlaštenja i licence od nadležnih ministarstava za obavljane poslova zaštite od požara i zaštite na radu i renomiranih firmi kod kojih su se edukovali uposlenici FIRING-a (SIEMENS, Tyco, PASTOR, ROSENBAUER i dr.) 2012. godine prelazi u vlastiti novoizgrađeni objekat.

firing-visoko1Danas je „ FIRING“ respektabilna firma u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu. Definitivan dokaz sposobnosti i potencijala „ FIRING“ – a je projektovanje zaštite od požara, praćenje izgradnje i nadzora na više objekata sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara i zaštite na radu, uz isporuku i montažu sistema automatskog gašenja požara ( sprinkler, FM gas, Novec 1230 …) u saradnji sa SIEMENS, TYCO, i dr..
Od 2007. FIRING se bavi prodajom vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila gdje je jedan od lidera u isporuci vatrogasnih vozila u BiH u saradnji sa proizvođačima MG Rijeka i FLAMMIFER doo.

Početkom 2016. godine postaje ekskluzivni zastupnik renomirane svjetske firme ROSENBAUER iz Austrije. Rosenbauer je vodeći svjetski proizvođač vatrogasnih vozila, sistema za gašenje požara i zaštitu od katastrofa. Rosenbauer nudi vatrogascima kompletan asortiman vatrogasnih vozila za gašenje požara, auto – ljestvi, hidrauličnih platformi, aerodromskih vatrogasnih vozila, industrijskih vatrogasnih vozila, specijalnih vozila za gašenje požara, vatrogasne opreme, stabilnih sistema za gašenje i rješenja za upravljanje vozilom i upravljanje operacijama na području telematike. Rosenbauer pruža usluge održavanja, servisa i obnovu vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme kroz servisnu mrežu u više od 100 zemalja.

U 2016. godini firma postaje zastupnik njemačke kompanije Weber Hydraulik koja je bavi proizvodnjom hidraulične opreme za spašavanje. Weber Hydraulik je osnovan 1939. godine i trenutno broji oko 2200 zaposlenika.

Društvo sarađuje sa velikim brojem firmi širom BiH, kojima na vrlo kvalitetan način pruža svoje usluge, čime je sebi obezbjedilo mjesto među najboljima. Društvo raspolaže sa najsavremenijom opremom za ispitivanja u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu i kadrovima sa velikim iskustvom.

U cilju unapređenja svoje tehnoligije i stručnog osposobljavanja društvo sarađuje sa preduzećima i Institutima koji se bave ovom djalatnošću iz cijele Evrope i aktivno učestvuje u većini svjetskih skupova ove oblasti, prateći svjetske trendove, brižljivo čuvajući kvalitet kao svoje glavno obilježje.